W czwartek (14 czerwca) Sejm uchwalił nowelę ustawy o działalności leczniczej, za opowiedziało się 385 posłów, przeciw był jeden, a 38 wstrzymało się od głosu. Dzięki nowelizacji przepisów ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych ma być obowią...