W świetle dotychczasowych danych doustna antykoncepcja jest czynnikiem zwiększającym ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. Brakuje jednak dużych badań klinicznych dotyczących związku ryzyka udarów niedokrwiennych oraz zawałów serca ze stosowaniem...