18 czerwca 2012 roku Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnienia projekt rozporządzenia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego. Dokument to wynik prac, powołanej przez Ministra Zdrowia, Grupy Roboczej, która sk...