Pomimo równych kwalifikacji i takiego samego zakresu wykonywanych obowiązków, kobiety nadal zarabiają mniej od mężczyzn. Sytuacja ta dotyczy także kobiet lekarzy. W czasopiśmie The Journal of the American Medical Association ukazały się wyniki bad...