Perspektywa wprowadzenia do powszechnego skriningu nowotworowego metody mikromacierzy, umożliwiających jednoczesną diagnostykę w kierunku wielu mutacji genowych, implikuje poszukiwania genów związanych z wyższą zapadalnością na często występujące ...