Interpretacja obrazu mammograficznego stanowi duże wyzwanie dla radiologów, ze względu na niewysoką swoistość metody w rozpoznawaniu zmian nowotworowych. Stanowi to problem szczególnie dla lekarzy o niewielkim doświadczeniu w opisywaniu tego typu ...