Pierwotne zakażenie kobiety w ciąży wirusem cytomegalii jest główną infekcyjną przyczyną nabytych wad układu nerwowego u dzieci. Szczególnie wysokie ryzyko niedosłuchu odbiorczego i innych zaburzeń neurologicznych dotyczy infekcji CMV we wczesnej ...