W związku z licznymi wątpliwościami, Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie dyżurów medycznych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ informuje, że zgodnie z § 11 ust. 2 i 4 ...