Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz wydała 8 sierpnia 2012 roku zarządzenie w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznacz...