Kobiety ciężarne mają wysokie ryzyko infekcji wirusem grypy jednak jak do tej pory nie udało się odkryć jaki patomechanizm leży u podstaw tego zaburzenia odporności. Najnowsze wyniki badań rzucają nieco więcej światła na ten problem. Grupa austral...