Dotychczas podstawowymi wartościami, z których korzystano w ocenie zaawansowania raka endometrium, była grubość nacieku nowotworowego (depth of invasion, DOI) oraz odsetek grubości ściany macicy jaki zajmował nowotwór (precentage of myometrial inv...