Torbielowate naczyniaki limfatyczne wykrywa się u 1 na 285 płodów w pierwszym trymestrze ciąży. Wyniki niektórych badań wskazują, że obecność naczyniaka limfatycznego może wiązać się z wystąpieniem innych nieprawidłowości w rozwoju płodowym i poza...