Kobiety ciężarne należą do grupy podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem grypy A H1N1. Dodatkowo, u kobiet przechodzących grypę w okresie ciąży ryzyko okołoporodowej śmierci płodu lub porodu przedwczesnego jest wielokrotnie wyższe niż w ogólnej pop...