Większość pacjentek po 5 latach od rozpoznania raka nabłonkowego jajnika jest w stanie aktywnej choroby. Wobec tego, bardziej miarodajnym wskaźnikiem przeżywalności wydaje się być okres 10 a nie 5 lat. W najnowszym wydaniu czasopisma Obstetrics a...