Podczas XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, pod hasłem „Uratuj(e)my kobiecość!”, odbyła się specjalna sesja Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Dyskutowano na temat konkretnych pomysłów na rozpowszechnienie p...