Pierwotnym leczeniem w przypadku raka sutka jest leczenie chirurgiczne, które może być połączone z przedoperacyjną chemioterapią adjuwantową. U wielu u chorych z rakiem piersi bez przerzutów zmniejsza ona częstość nawrotów i poprawia przeżycie. N...