W tym randomizowanym badaniu klinicznym typu non-inferiority, opisanym na łąmach Diabetes Care, celem było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania insuliny detemir (IDet) w stosunku do insuliny protaminowej Hagedorn (NPH) (obu z insuli...