The New England Journal of Medicine, jedno z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych na świecie, obchodzi w tym roku 200 rocznicę powstania. Z tej okazji czytelnicy wybrali ich zdaniem najważniejszą publikację, jaka ukazała się na łamach NEJ...