Opublikowane niedawno wyniki badania dotycząca śmiertelności pooperacyjnej w Europie wywołały burzę w polskim środowisku lekarskim. Półtora miesiąca zajęło resortowi zdrowia analizowanie sytuacji w związku z alarmującymi statystykami przytoczonymi...