Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisja Europejska opublikowały 16 listopada obszerny raport o zdrowiu „Health at a Glance Europe 2012”. Na ponad 150 stronach autorzy zebrali najnowsze, szczegółowe dane dotyczące różnych ...