Dobroczynne właściwości i pozytywne aspekty karmienia piersią są niepodważalne i szeroko opisywane w medycynie. Pojawiają się doniesienia sugerujące pozytywny wpływ karmienia piersią na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Celem...