Pacjenci, którzy przebyli pierwszy epizod niesprowokowanej zakrzepicy żylnej mają wysokie ryzyko nawrotu po przerwaniu przyjmowania antykoagulantów. Stosowanie aspiryny może mieć znaczenie w prewencji zakrzepicy żylnej. W badaniu opublikowanym w ...