Istnieje hipoteza iż przerywanie podaży oksytocyny w trakcie aktywnej fazy porodu, wcześniej indukowanego zwiększa odsetek cesarskich cięć. Czy oksytocyna może być odstawiona w chwili rozpoczęcia aktywnej fazy porodu drogami natury? Na łamach Amer...