Analiza mikromacierzy DNA przedstawia się jako podstawowe narzędzie diagnostyczne do oceny genetycznej przy stwierdzeniu opóźnień rozwojowych i malformacji strukturalnych u dzieci. Celem przedstawionej opisanej w NEJM pracy była ocena dokładnośc...