Minister zdrowia wydał 20 grudnia 2012 roku rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy rezydentów. Lekarze i lekarze dentyści odbywający daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach: anestezjologia...