Problem otyłości w ciąży i jej wpływu na masę urodzeniową dzieci jest szeroko dyskutowany. Słabo poznany jest jednak wciąż temat wpływu otyłości, a szczególnie jej redukcji lub narastania, występujących przed ciążą, na kondycję zdrowotną płodu i n...