Leczenie przeciwbakteryjne podawane rutynowo w okresie okołooperacyjnym ma zapobiegać powikłaniom infekcyjnym związanym z interwencją chirurgiczną. W wielu przypadkach postępowanie takie nie jest jednak kosztoefektywne. W najnowszym wydaniu czasop...