Zespół przetoczenia krwi między płodami(Twin-to-twin transfusion syndrome – TTTS) jest powikłaniem ciąży wielopłodowych jednokosmówkowych, wynikające z różnego stopnia zaburzeń hemodynamicznych polegających na przecieku pełnej krwi od jedne...