Wysokozróżnicowane surowicze nowotwory jajnika są znane ze swej chemiooporności, jednak mutacje w ścieżce kinaz aktywowanych mitogenami (MAPK) mogą być jednym z punktów uchwytu ułatwiających kontrolę wzrostu guza. Jak skuteczne i bezpieczne jest d...