W zagrażającym przedwczesnym porodzie utrzymywanie tokolizy przy pomocy nifedypiny może przyczynić się do polepszenia stanu noworodków. Jak hipoteza ta wygląda w świetle badań klinicznych? Na łamach The Journal of the American Medical Association ...