Otyłość matek oraz nadmierny przyrost masy ciała są znanymi czynnikami predykcyjnymi cukrzycy ciężarnych w krajach Zachodu. Jednakże wpływ tych czynników nie był dobrze oceniony w krajach Azji, gdzie średnie BMI jest generalnie niższe niż w krajac...