Obfite miesiączki są częstym problemem ginekologicznym, jednak nie ma jednoznacznych informacji, która forma terapii jest najlepsza. W wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu klinicznym, porównano wewnątrzmaciczny systemu uwalniający lewonorgest...