Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych, po zapoznaniu się z opinią Rady Przejrzystości, 7 stycznia 2013 roku pozytywnie zaopiniował projekt programu zdrowotnego „Program‐Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013‐2...