Makrosomia płodu jest związana z ryzykiem powikłań okołoporodowych. Badano częstość występowania, czynniki ryzyka, i wyniki okołoporodowe dzieci z makrosomią w 23 krajach rozwijających się w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej Na łamach The Lan...