Techniki rozrodu wspomaganego niosą ze sobą wiele korzyści. Jednocześnie znane są powikłania tego typu procedur. Jednym z zagrożeń, pojawiających się w ciąży, niezależnie od metody zapłodnienia, jest choroba zakrzepowo-zatorowa, a w szczególności ...