Współczesne podejście do operowania węzłów chłonnych w chirurgii nowotworów piersi ulega ewolucji. Ocena pachowych węzłów chłonnych w raku piersi jest głównym czynnikiem prognostycznym i pozostaje integralnym wyznacznikiem decyzji terapeutycznej ...