Dysplazja oskrzelowo-płucna (bronchopulmonary dysplasia, BPD) jest chorobą wcześniaków, u której podstaw leżą zaburzenia prawidłowego rozwoju pęcherzyków i naczyń płucnych. Częstość występowania BPD jest odwrotnie proporcjonalna do wieku płodowego...