Wciąż nie jest do końca sprecyzowana właściwa, z klinicznego punktu widzenia długość prowadzenia profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów hospitalizowanych w ciężkim stanie ogólnym. W badaniu omówionym poniżej podjęto próbę porównania danych do...