Mechaniczne poszerzanie szyjki macicy jest jedną z najszerzej stosowanych technik wspomagania jej dojrzewania przed planowaną indukcją porodu. Jednak czy jej stosowanie w dodatku do analogów prostaglandyn ma dodatkową wartość? W najnowszym wydaniu...