Choć na świecie chirurgia z użyciem robotów w histerektomiach podyktowanych łagodnymi zmianami bywa spotykana, to wciąż niewiele wiadomo o wcieleniu takiej procedury w życie, a także niewiele wiadomo o profilu jej komplikacji oraz o kosztach tego ...