Badania mammograficzne piersi posiadają udowodnioną wartość diagnostyczną i przesiewową, która znacząco przewyższa ryzyko towarzyszące ich wykonaniu (narażenie na promieniowanie) oraz ponoszone koszty. Nie zmienia to jednak faktu, iż nie każda zmi...