Ondanserton jest lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu nudności i wymiotów, również w trakcie ciąży. Pojawiają się wątpliwości co do bezpieczeństwa jego stosowania dla płodu. Na łamach The New Englad Journal of Medicine starano się określić efe...