Ospemifen jest nowym selektywnym modulatorem receptora estrogenowego, wykazującym potencjał do zapobiegania i leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie. FDA zatwierdza ospamifen do leczenia kobiet w wieku pomenopauzalnym odczuwających ból po...