Przedstawione doniesie było zaprojektowanie w celu porównania poziomu glukozy, lipidów, CRP, u kobiet z cukrzycą ciążową, leczonych metforminą lub insuliną, jak również w surowicy płodowej. Celem badania było porównanie korelacji tych markerów z w...