Nieleczona depresja w ciąży wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością zarówno matek, jak i noworodków. Z tego powodu populacja ta wymaga specjalistycznej opieki i właściwej strategii terapeutycznej. Dane, dotyczące potencjalnego ryzyka związanego z r...