Celem badania opisanego na łamach Obstetrics and Ginecology, była analiza wyników leczenia pacjentek z rakiem szyjki macicy w stadium IB2, leczonych pierwotnie radykalną histerektomią, oraz ocena potrzeby stosowania adiuwantowej radioterapii, kier...