Duńscy naukowcy przeprowadzili randomizowane, kontrolowane badanie otwarte, w którym przeanalizowali wpływ hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) stosowanej u kobiet zaraz po menopauzie na częstość występowania u nich odległych w czasie incydentów s...