Celem badania opisanego na łamach Internationa Journal of Ginecology and Obstetrics było ustalenie, czy personel medyczny wykonuje procedurę prowadzenie trzeciego etapu porodu (AMTSL) zdefiniowanego przez FIGO / ICM i WHO, a opisanego przez Cochra...