MikroRNA (miRNA) stanowią dużą grupę małych niekodujących RNA, które funkcjonują jako regulatory genów. Ostatnie badania sugerują, że zmiana w regulacji miRNA jest związana z inicjacją i rozwojem nowotworów u ludzi. Mimo to informacje o miRNA zwią...