Jednym z celów położniczej opieki nad rodzącą jest indukcja porodu po odpłynięciu płynu owodniowego z jednocześnie nieprzygotowaną szyjką macicy (PROM). Wśród metod farmakologicznych indukcji porodu znajdują zastosowanie misoprostol w formie dopoc...